Публічна оферта

Дійсна публічна оферта (далі по тексту - «Оферта») є офіційною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким фізичною особою, далі іменуються - «Користувач», Договір надання послуг на умовах, визначених у тексті Пропоновані можливості. Акцепт цієї Оферти здійснюється шляхом оформлення Користувачем замовлення на сервісі. Якщо Користувач оформляє замовлення на сервісі, то приймає і погоджується з умовами та правилами оферти.

Акцепт оферти означає ознайомлення та повну, безумовну і беззастережну згоду Користувача з умовами та вимогами, визначеними в Оферті. З моменту акцепту оферти Договір на надання інформаційних Послуг між Виконавцем і Користувачем визнається укладеним і узгодженим між ними, а його умови підлягають обов'язковому виконанню Сторонами.

1. Терміни

З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Сервіс - веб-сайт, що належить Виконавцю, розташований за адресою https://upsocial.pp.ua

1.2. Виконавець - сервіс, в особі власника сайту.

1.3. Користувач - фізична особа, самостійно користується (яка скористалася) функціями і послугами, що надаються сервісом http://upsocial.pp.ua

1.4. Замовлення - заявка Користувача на отримання виконання функції сервісу, визначених у тексті цієї Оферти.

2. Предмет оферти

2.1. В рамках цієї Оферти Виконавець по Замовленню Користувача зобов'язується надавати Користувачу послуги з надання в користування Сайту для оформлення замовлень Користувача а також для отримання пов'язаних з цією інформацією додаткових послуг, а Користувач зобов'язується оплачувати дані Послуги в розмірі, на умовах і в порядку, встановлених Офертой. Оплата замовлень відбувається з рахунку Користувача. Виводити кошти, з причин не передбачених офертою заборонено.

2.2. Перелік і вартість послуг Виконавця публікуються на Сайті.

3. Розрахунки між сторонами

3.1. Оплата послуг Виконавця здійснюється безготівковим способом шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Грошова сума, перерахована на електронний рахунок Виконавця, про що Вам буде повідомлено на свою поштову скриньку, який був їм невідомий при оформленні замовлення.

3.2. Датою оплати визнається дата надходження коштів на електронний рахунок Виконавця.

3.3. Використання грошових коштів можливі виключно на оплату послуг і функцій сервісу. Висновок на електронний гаманець або будь-яку іншу платіжну, переклад іншому користувачеві неможливий.

4. Факт надання послуг

4.1. Факт надання Послуг за цією Оферті вважається досягненням замовленого кількості передплатників / переглядів / лайків / друзів / репоста / голосів на лічильнику групи / відео / каналу / фото / поста / голосування. Всі результати фіксуються виключно за лічильниками в соціальних мережах.

4.2. У процесі виконання замовлення використання будь-яких сторонніх сервісів і способів залучення людей заборонено, з огляду на те, що більшість послуг при підрахунку кількості виконань спираються на внутрішню статистику групи / відео / сторінки / каналу / поста / голосування.

5. Відповідальність сторін

5.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. У разі несплати Користувачем Послуг Виконавець має право припинити надання Послуг Користувачу і обмежити доступ Користувача до Сайту.

5.3. Користувач сервісу не має права примусово, шляхом погроз, шантажу або вимагання вимагати зробити переказ або повернення коштів які були витрачені на функції сервісу.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторони домовилися, що такими діями, зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, незаплановане зміни алгоритмів адміністрацією соціальних мереж. У разі виникнення форс-мажорних обставин, встановлені терміни по виконанню зобов'язань, зазначені в Договорі, переносяться на термін, протягом якого діють виникли обставини.

6. Вирішення спорів

6.1. Сторони встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей і суперечок. Термін для відповіді на пред'явлену претензію складає 30 (тридцять) робочих днів з моменту її отримання Стороною.

6.2. Тільки технічна підтримка, оператор сервісу має право винести виключно вірне рішення спору. Виконавець або його представник, оператор технічної підтримки вправі відмовити у вирішення проблеми або скарги користувача при наявності за ним порушень.

7. Інші умови

7.1. Для виконання своїх зобов'язань за цією Офертою Виконавець має право залучати третіх осіб.

7.2. Користувач цим дає згоду на зберігання, обробку і передачу, в тому числі передачу третій стороні, даних про своїх замовленнях.

7.3. Використання персональних даних та іншої інформації Користувача, в тому числі наданої при оформленні замовлення на Сайті, за цією Оферті здійснюється виключно з метою виконання Виконавцем своїх зобов'язань.

7.4. Користувач цим дає згоду на отримання від Виконавця різних службових та інформаційних повідомлень за допомогою пошти, телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, електронної пошти та інших форм і каналів напрямки / отримання інформації.

7.5. Сервіс не несе відповідальності за втрату або крадіжку логіна і пароля від аккаунта в соціальній мережі Користувача.

7.6. Гарантії від будь-яких захисних дій соціальних мереж проти масової розкрутки не даються, кошти не повертаються.

7.7. Сервіс не дає гарантій на послуги застосовуються до наступних тематиках: а) години б) прогнози на спорт, парі, договірні матчі в) спортивне харчування, чаї та кава г) еротика д) Нарощування нігтів, волосся, перманентний макіяж, макіяж е) фотографи і групи пов'язані з фотографією ж) групи пов'язані з організацією та проведенням весіль з) мережевий маркетинг, в тому числі Оріфлейм, Амвей і т.д і) різні піарміди, хайп-проекти, партнерські програми к) ворожіння і гороскопи л) розкрутка, реклама, дизайн груп, сео, комп'ютерна допомога.

7.8. Сервіс знімає з себе всі гарантійні зобов'язання, якщо Користувач використовував до або після звернення до Виконавця для накрутки сторонні сервіси, сайти, інших виконавців, а так само якщо використовував різні тарифи накрутки в одну групу / сторінку.

8. Дія публічної оферти

8.1. Справжня Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

8.2. Справжня оферта розміщена на невизначений термін і втрачає свою силу при її анулювання Виконавцем.

8.3. У разі внесення змін до Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції Пропоновані можливості на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. Виконавець має право в односторонньому порядку здійснювати внесення змін до тексту Пропоновані можливості.

8.4. Користувач зобов'язується самостійно здійснювати контроль за змінами в положеннях цієї Оферти і нести відповідальність за наслідки, пов'язані з недотриманням цього обов'язку.

8.5. При незгоді Користувача з відповідними змінами Користувач зобов'язаний припинити використання Сайту і відмовитися від Послуг Виконавця. В іншому випадку продовження використання Користувачем Сайту означає, що Користувач згоден з умовами оферти в новій редакції.

Тільки надійні методи розкрутки
Тільки надійні методи розкрутки
Безпечна оплата та гарантія виконання
Безпечна оплата та гарантія виконання
Позитивні відгуки наших клієнтів
Позитивні відгуки наших клієнтів
Акції та знижки на наші послуги
Акції та знижки на наші послуги